elektro meritve

Zavedamo se, da je kvalitetna izvedba električnih instalacij, strelovodnih napeljav ter ostalih električnih postrojev, strojev in naprav v skladu z veljavno zakonodajo izrednega pomena za varnost in zanesljivost pri vsakodnevnem obratovanju objektov.
Najvišjo stopnjo varnosti in zanesljivosti objektov je moč zagotoviti le ob vrhunski kvaliteti izvedenih storitev s področja izvajanja rednih in periodičnih pregledov, preizkusov ter meritev na električnih instalacijah, strelovodnih napeljavah ter strojih in ostalih napravah.

Podjetja, ki želijo zagotoviti visoko raven zaščite, varnosti, zanesljivosti ter zdravja oseb v skladu z veljavno zakonodajo in z zadnjim stanjem inženirske prakse, vabimo, da nas kontaktirajo.

Elektro meritve izvaja kvalificiran elektro merilec, ustrezno strokovno usposobljen  NPK preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.

Na osnovi strokovne usposobljenosti po programu EDISON in EDISON PLUS Gospodarske zbornice Slovenije zagotavljamo kvalitetno izvedbo elektro meritev za merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav.
 
  • redni pregled električnih inštalacij v stavbah,
  • meritve električnih inštalacij v stavbah,
  • izredni pregled elektro inštalacij v stavbah,
  • redni pregled sistema zaščite pred strelo,
  • izredni pregled sistema zaščite pred strelo,
  • meritve sistemov za zaščito pred strelo,
  • elektro meritve strojev, naprav in opreme.

 
!

KVALIFICIRAN ELEKTRO MERILEC
– EDISON PLUS

 

Stopite v stik z nami

 
ELPRO KRIŽNIČ, d.o.o.
Tomažičeva ulica 18
2310 Slovenska Bistrica
T: +386 2 292 80 00

EK | ELECTRIC
electric@e-k.si

EK | METAL
metal@e-k.si
Z obiskom in nadaljnim brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.