PROIZVODNJA SESTAVOV NIZKONAPETOSTNIH STIKALNIH IN KRMILNIH NAPRAV

Za zadostitev zakonodaje pri proizvodnji sestavov nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav sledimo zadnji tehnični smernici TSG-N-002:2013, ki navaja uporabo novega standarda SISTE EN61439:2012. Le ta je pri proizvodnji sestavov konec leta 2014 postal obvezen. Bistvo standarda je z izračuni ali s prezkusi dokazana tehnična kakovost sestava po vseh ključnih lastnostih, ki sestav opredeljujejo.

Za izdelavo sestava je potrebna tehnična dokumentacija kot so popisi, enopolne sheme ali tokovne sheme. Po zadnjem standardu je za lažje sporazumevanje med naročnikom in proizvajalcem tudi vmesnik »izjava o karakteristikah sestave«, v katerem so navedeni vsi ključni parametri za proizvodnjo sestava. 

 
Proizvajamo sklope močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (PSC sestavi) v skladu s SIST EN 61439-1/2, ki se med seboj ločijo po razredih glede na uporabo sistema preverjanja zasnove.

NN plošče – PSC sestavi do InA=630A

Sem sodijo manjši električni razdelilniki za industrijo, kotlovnice, preklopne agregatske omare, sestavi za enosmerne razvode.

Izdelani so:
 • v tipskih kovinskih ohišjih, ki so lahko prosto stoječe, nadometne ali podometne izvedbe,
 • standardne in nestandardne dimenzije,
 • na voljo tudi v inox ohišjih barvanih ali nebarvanih,
 • stopnja zaščite sestavov od IP 40 do IP 54,
 • način preverjanja segretka je opravljen s termičnim izračunom.

NN plošče – PSC sestavi do InA=1600A
Zajemajo kakovostne rešitve za NN plošče transformatorskih postaj  v industriji in sestavi za pogone v procesni industriji.

Izdelani so:
 • v tipiziranih prosto stoječih ohišjih,
 • standardne in nestandardne dimenzije,  
 • stopnja zaščite sestavov od IP 30 do IP 54,
 • preverjanje segretka opravljeno s termičnim izračunom.

NN kompenzacijske naprave za kompenzacijo faktorja delavnosti cosφ

V segmentu NN kompenzacijskih naprav za kompenzacijo faktorja delavnosti cosφ izdelujemo:
 • direktne kompenzacijske naprave (tipa DKN) za kompenzacijo cosφ energetskih transformatorjev v praznem teku. Te kompenzacijske naprave so lahko tudi filtrske (tip DKNF),
 • fiksne kompenzacijske naprave (tip FK) za direktno kompenzacijo cosφ asinhronskih in drugih motorjev,
 • avtomatske kompenzacijske naprave (tip AKN) in avtomatske filtrske kompenzacijske naprave (tip AKNF) za kompenzacijo cosφ kompletnih električnih postrojev centralno v napajalni točki sistema,
 • filtrske kompenzacijske naprave izdelujemo tudi za različne stopnje dušenja p filtrskih tokokrogov, ki se po navadi gibljejo v stopnjah 5,5%, 7%, 12,5% in 14%.
PSC sestavi do InA=7000A

Sestavi, ki imajo naznačen tok sestava InA večji od 1600A, morajo imeti preverjanje segretka opravljeno s preizkušanjem oz. z izpeljavo (iz preskušene zasnove) naznačenih vrednosti in podobnih variant.


Kot ''Siemens Technology Partner'' smo pooblaščeni za izdelavo takšnih sestavov po sistemu preverjene zasnove tipa SIEMENS SIVACON S8. Ti sestavi se izdelujejo tako za potrebe  razvoda električne energije v industrijskih transformatorskih  postajah večjih moči (1000kVA do 3250kVA) ali kot močnostni power centri v industrijskih postrojenjih, kjer je več paralelno delujočih transformatorjev na NN strani.

V to skupino spadajo tudi 'motor kontrol centri ' (tipa MCC) v dveh tehnikah in sicer SFD in HFD. Prednost teh sestavov je, da je njihovo načrtovanje in proizvodnja v celoti opravljena z licenčno programsko opremo in pod strogim nadzorom matičnega proizvajalca sestava (podjetja SIEMENS). Kompleten proces načrtovanja in izdelave kovinskih in bakrenih sestavnih delov, kot tudi sama montaža električne opreme se izvaja v podjetju Elpro Križnič d.o.o. To pomeni visoko stopnjo prilagodljivosti na odjemalčeve zahteve, s čimer zagotavljamo najkakovostnejši izdelek – PSC SESTAV.

Osnovni parametri, ki jih sestavi zagotavljajo so:
 • InA do 7000A; Icw (1sec) od 25 kA do 150 kA,
 • Ipk do 330kA,
 • največji možni zračni odklopnik 6300A,
 • motorski odcepi v izvlačjivi izvedbi do 250 kW,
 • forma pregrade sestave pa od 1 do 4b,
 • stopnja zaščite od IP 30 do IP 54.

Možna je naslednja izvedba:
 • za upravljanje in priključevanje spredaj,
 • za upravljanja spredaj in priključevanje zadaj,
 • za upravljanje in priključevanje spredaj in zadaj (''Dual Front'').

Poleg tega lahko te sestave izdelamo v potresno varni izvedbi, ki je v skladu z IEC 60068-2-57 ter v izvedbi s povečano varnostjo proti pojavu obloka v sestavu, ki je v skladu z IEC/TR 61641.


 
PSC sestavi za pogone v procesni industriji

So namenski nizkonapetostni sestavi izdelani na platformi tipski omar tipa SIVACON SICUBE 8MF in sicer:
 • kovinske omare so varjene ali vijačene izvedbe namenjene izvedbi pogonov za procesno industrije,
 • stopnje zaščite od IP 20 do IP 40,
 • možna vgradnja izvlačljivih vozičkov s FP večjih moči in izvedba z DC linkom.

Dimenzije omar so:
 • širina od 600 do 1200 mm v korakih po 100 mm,
 • višina 2200 mm z dodano nadgradnjo za horizontalne zbiralke zgoraj 200 mm.

Stopnje zaščite od IP20 do IP40. Možna vgradnja izvlačljivih vozičkov s FP večjih moči in izvedba z DC linkom.

!

KAKOVOST SESTAVOV NN STIKALNIH IN KRMILNIH NAPRAV ZAGOTAVLJAMO KOT SIEMENS TECHNOLOGY PARTNER

 

Stopite v stik z nami

 
ELPRO KRIŽNIČ, d.o.o.
Tomažičeva ulica 18
2310 Slovenska Bistrica
T: +386 2 292 80 00

EK | ELECTRIC
electric@e-k.si

EK | METAL
metal@e-k.si
Z obiskom in nadaljnim brskanjem po spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.